ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าหลัก
Sathya Sai School Thailand (โรงเรียนสัตยาไส)

 

      โรงเรียนสัตยาไส "สร้างคนดีเหนือสิ่งใด"

             

ประชาสัมพันธ์

 กำหนดการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

              วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

            รายงานตัวนักเรียน ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.      

 

 กิจกรรม " ค่ายอุ่นไอรัก ๒๕๖๑ "

  

 

 

                                       

  แผนที่                                                                                                              

 

            

 

 

 

 

 

ปลายทางของการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม
   

โรงเรียนสัตยาไส
ที่อยู่ :  เลขที่ ๙๙ หมู่ ๒ ตำบล :  ลำนารายณ์ อำเภอ : ชัยบาดาล
จังหวัด : ลพบุรี      รหัสไปรษณีย์ : ๑๕๑๓๐
เบอร์โทร :  ๐๓๖-๗๙๐๐๔๑-๓ FaX ๐๓๖-๗๙๐๐๕๐      อีเมล : sathyasaischoolgroup@gmail.com เว็บไซต์ : www.sathyasaith.org