dot dot
Wednesday, Jan 16, 2019
Sathya Sai School Thailand (โรงเรียนสัตยาไส)

 

      โรงเรียนสัตยาไส "สร้างคนดีเหนือสิ่งใด"             

       ประชาสัมพันธ์

                  โรงเรียนสัตยาไส

                          เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 

                    ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                              ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จนถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

                           ทุกวันในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
                      สอบถามข้อมูลมูลเพิ่มเติม ๐๓๖-๗๙๐๐๔๑ , ๐๓๖-๗๙๐๐๕

 

 

                                        

                                                  

 

                                                                 

                                       

  แผนที่                                                                                                              

 

            

 

 

 

 

 


ปลายทางของการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม
   

โรงเรียนสัตยาไส
ที่อยู่ :  เลขที่ ๙๙ หมู่ ๒ ตำบล :  ลำนารายณ์ อำเภอ : ชัยบาดาล
จังหวัด : ลพบุรี      รหัสไปรษณีย์ : ๑๕๑๓๐
เบอร์โทร :  ๐๓๖-๗๙๐๐๔๑-๓ FaX ๐๓๖-๗๙๐๐๕๐      อีเมล : sathyasaischoolgroup@gmail.com เว็บไซต์ : www.sathyasaith.org