สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
 

Sathya sai School  Thailand.

“ ปลายทางการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม ”

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสัตยาไส